Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden
Do in Dordt onderdeel van Do van Dijk

Mijn algemene leveringsvoorwaarden zijn eenvoudig. Ze zijn van toepassing op al mijn diensten. En daarmee gaan mijn eigen voorwaarden altijd voor die van mijn klanten. Ze zijn ook van toepassing als ik derden betrek bij de uitvoering van mijn opdracht.

Ik help mijn klanten met hun ondernemerschap, marketing en profilering zodat ze de waardering krijgen die ze verdienen. Helpen betekent voor mij ‘er alles aan doen om mijn klanten in staat te stellen resultaat te bereiken’. Ik doe het uiterste om mijn afspraken na te komen en een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Ik ga er altijd vanuit dat dit zelfde ook voor mijn klanten geldt.

Natuurlijk kan er altijd iets mis gaan door onverwachte of onbedoelde omstandigheden. Ik ga ervan uit dat we er samen uitkomen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan sta ik open voor bemiddeling. Mijn aansprakelijkheid gaat uiteraard niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag.

Is mijn klant ontevreden terwijl hij heeft ontvangen wat ik heb beloofd en aan alles actief heeft meegewerkt, dan geldt mijn garantieregel zoals vermeld bij de dienst die ik lever: niet goed, geld terug (de exacte garantieregel staat vermeld bij het product en is bepalend).

Ik ben vooraf duidelijk over wat u van mij krijgt, welke inspanning ik lever, welk resultaat we nastreven en over mijn tarieven en de btw/vat. Dit doe ik ofwel via vermelding op mijn websites of door middel van een offerte. We hebben een deal op het moment dat u een aanmelding via een formulier op een van mijn websites instuurt of de offerte ondertekend terugstuurt. Annuleren is niet mogelijk tenzij bij de betreffende dienst anders staat vermeld.

Betalingen gebeuren op één van deze drie manieren:

  1. Memberships worden betaald via een directe betaallink. De factuur wordt achteraf gestuurd.
  2. Memberships in termijnen worden automatisch geïncasseerd. Ongeveer 2 dagen voor incassering ontvangt de klant een factuur met de datum wanneer het wordt afgeschreven.  Een membership inclusief citymap waarvan de betaling in termijnen wordt geïncasseerd kan maar eens per jaar worden opgezegd uiterlijk 1 februari. Dit in verband met de druk van de nieuwe citymap.
  3. Overige klanten ontvangen op tijd een correcte factuur met een betaaltermijn van 14 dagen. Een betaling binnen deze termijn stel ik erg op prijs. Als een betaling uitblijft doe ik een beroep op een incassobureau en komen de kosten daarvan bovenop de te innen factuur.

Al mijn website teksten, blogs, en artikelen vallen onder de Creative Commons licentie: dit betekent dat je het mag verspreiden maar dan wel onder vermelding van mijn naam ‘Dominique van Dijk, dan wel Do in Dordt’ en een werkende link naar www.doindordt.nl. Je mag het materiaal niet bewerken.

Mocht je als ondernemer een membership aangaan, dan wordt deze steeds automatisch met een jaar verlengt. Opzeggen is mogelijk tot een maand voor de verlenging. Twee maanden voor de verlenging zal ik je een herinneringsmail sturen naar het bij mij bekende email adres. Beeldmateriaal dat je tijdens het membership met me deelt moet vrij van rechten te gebruiken zijn.

Laten we aan de slag gaan en plezier hebben en samen gaan voor het beste resultaat!

Dominique van Dijk
4 maart 2017